Terms and Conditions

TERMS AND CONDITIONS

 

These regulations specify the rules for making purchases in an online store operated by the Seller at the address
www.natura24.pl

 

The owner of natura24 shop is:

Life Improvement Institute LLC

2207 Corbin Avenue
New Britain, CT 06053 USA
office@remedium.us


This store sells goods via the Internet.

 

GENERAL INFORMATION

The offer presented on this websites of online store www.natura24.pl does not represent a warehouse stock of the company.

 

ACCEPTING ORDERS

Accepting orders electronically takes place automatically and is confirmed by a message sent to the customer. The basic condition for completing the order is to correctly fill in the form provided during the registration procedure. Filling out and sending the order form by Customer means accepting offer of Life Improvement Institute LLC for purchase of the presented goods within the meaning of the Civil Code.
Placing an order is tantamount to confirmation by the Customer of the terms of the Regulations and their acceptance.
Purchases may be made by entities conducting business activity and individuals, there is an option to create the Customer's account. Creating and having an account is free.

 

ORDER CANCELATION
The order can be canceled only immediately after its submission. For this purpose, please send the appropriate information to the address
sklep@natura24.pl
or by phone at 22 300 19 65
The consequence of unjustified failure to pick up a package ordered by the Customer is to charge it for costs related to its packaging, sending and returning to the sender.
 
ORDER PROCESSING

Orders are processed in the order of receving.  Deadline for completing order is 1-3 business days, provided that the ordered products are in stock.
Orders placed on non-working days are processed on the next working business day.
In the absence of a product in stock, it will be sent immediately upon arrival at the warehouse. In an emergency, when the expected date of delivery of the product to the warehouse exceeds 7 days, the customer will be informed via e-mail with information when the product will be delivered. Shipping costs are counted only once.
The ordered goods are sent to the shipping address given in the order. Every possible effort is taken to ensure that the contents of each package are properly protected against damage during transport.


PRICES

Prices of goods displayed at www.natura24.pl are gross prices (including VAT) expressed in Polish zlotys, € euro or other specified currency.

 

PAYMENT METHODS

The customer has the right to choose method of delivery and payment, in accordance with the instructions provided in the order form, as well as below.

Available payment methods:

 

a) payment in advance (money transfer) - payment for goods ordered by the customer to the company's bank account provided in the order confirmation or by automatic online payments.
In the transfer title please enter the name and transaction number.
b) payment on delivery (cash on delivery) - payment for goods collected on delivery of the package
ATTENTION! The "COD" payment is made only on the territory of POLAND. Orders from other countries are processed only by payment in advance (money transfer) and by automatic online payments.

 

SHIPPING COSTS

All shipments, both to customers from Poland, Germany, other European countries and the rest of the world, are made via Poczta Polska or a Courier Company. COSTS AND METHODS OF DELIVERY ARE VISIBLE IN THE CART.

 

Table of delivery costs (in PLN)

Delivery method Money transfer PayU Cash on delivery

Paczkomat InPost

10,00 zł  10,00 zł + 2% value of the order ----
Poczta Polska - pickup at point 10,50 zł 10,50 zł + 2% value of the order 12,50 zł
DHL Parcelshop - pickup at point 10,99 zł 10,99 zł + 2% value of the order ----
DHL Courier 12,99 zł 12,99 zł + 2% value of the order 15,99 zł
Poczta Polska 11,50 zł 11,50 zł + 2% value of the order 13,50 zł
Personal pickup or own courier 0 zł 2% value of the order 0 zł (only personal pickup)

The cost applies to standard parcels, some products such as magnesium flakes 15 kg are sent only with non-standard package for which an additional fee is charged.
Personal collection can be picked up at: Prana House, Okrzei 9, 59-900 Zgorzelec.

 

Purchases up to PLN 100.00 - free delivery to delivery points (Poland) and Paczkomaty

Purchases over PLN 200.00 "money transfer" - free delivery to Poland
Purchases over PLN 400.00 "cash on delivery" - free delivery to Poland
All purchases made via telephone number, in the online store, via Allegro or other sales portals are sent in one shipment - unless the customer wishes otherwise.

 

PRAWO WŁASNOŚCI

PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM OFERTAMI NA STRONIE WWW.NATURA24.PL

JEST FIRMA Life Improvement Institute LLC, 2207 Corbin Avenue, New Britain, CT 06063 USA

Poszczególne towary zakupione w sklepie www.natura24.pl  są własnością jednej z wymienionych firm:

 - Natura24 Sp. z o.o.
- Life Improvement Institute LLC
- BIO NATURE STYLE LTD

do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty

Stroną umowy zawsze jest odpowiedni partner.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

PARAGONY LUB RACHUNKI WYSTAWIANE SĄ DO KAŻDEGO ZAKUPU OD WŁAŚCICIELA TOWARU/SPRZEDAJĄCEGO.

 

ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres wskazany na formularzu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru.

Towary wykonane na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez klienta, nie podlegają zwrotowi.


Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie był używany, nie został zniszczony, termin ważności towaru kończy się nie wcześniej niż 2 tygodnie przed odstąpieniem od umowy. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na w/w adres. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru (wraz z kosztem dostawy) oraz koszty odesłania towaru ( tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie). Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty dostarczenia zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek w terminie do 14 dni od zwrotu towaru. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany z przekazem pocztowym.

 

REKLAMACJE
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres:
sklep@natura24.pl 

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany w oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych , nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
Produkty gratisowe (Prezent) są dodawane do zamówień fakultatywnie - nie podlegają wymianie ani reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Nie są one udostępniane, ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim. Na stronach www.natura24.pl nie publikuje się żadnych Spisów Klientów.

ZASTRZEŻENIE
Wszystkie nazwy i oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Ich zwielokrotnianie, kopiowanie oraz korzystanie z ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z formy zastosowania informacji zawartych na stronach internetowych.

 

Life Improvement Institute LLC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach pasażu kiedykolwiek i w każdym zakresie, bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci.

UWAGA !

Strony Natura24 są stronami wyłącznie informacyjnymi, tym samym nie zawierają żadnych porad medycznych, a jedynie donoszą o wynikach badań oraz prezentują opinie autorytetów naukowych.

Life Improvement Institute LLC nie daje żadnej gwarancji, że produkty z jego sklepów zapewnią wyleczenie. Celem stron nie jest stawianie diagnozy, ani tym bardziej powstrzymywanie Klientów przed wizytą u lekarza.
Odpowiedzialność za treść (w każdym języku) zawartą na stronach sklepu www.natura24.pl ponosi firma Life Improvement Institute LLC

Wszelkie uwagi odnośnie treści zawartych na stronach www.natura24.pl należy kierować pod adres e-mailowy:

sklep@natura24.pl

lub zgłaszać telefonicznie pod numer kontaktowy w Polsce:
0048 22 300 19 65

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.